Portret Doktora Gacheta, według Vincenta van Gogha.

          "Pracuję nad jego portretem - blond głowa, bardzo jasna w białej czapce, ręce również w jasnej karnacji, niebieski frak i tło kobaltowe; opiera się na czerwonym stole, na którym znajduje się żółta książka 
i doniczka z naparstnicą o purpurowych kwiatach." 
                                                        - Vincent van Gogh, "Listy do brata", list z 4 czerwca 1890 roku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz